Referenssit

Lähes 20 vuoteen mahtuu paljon. Alla poimintoja viime vuosina tehdyistä urakoista. Pitkäaikaiset asiakkuudet ja korkea asiakastyytyväisyys mahdollistavat toimintamme jatkuvuuden vuodesta toiseen. Asiakastyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää.

Kalliosahaus, louhinta ja suuntaporaus, Kuninkaanmäki, Vantaa

03/2022 – 07/2022

Vantaa, Kuninkaanmäki; raivaus, kallionpuhdistus, sijaintimittaukset, kalliosahaus, louhinta, suuntaporaus.
– louhintaa 702 m3/rikotus,
– louheen käyttö täyttöihin 639 m3,
– louheen poisajo 63 m3,
– multaukset, kylvö,
– kunnalistekniikan rakentaminen 36 m (vesi, viemäri, sähkö, kamera, pihavalo),
– mursketasaukset.

Vanhojen piharakennusten purku sekä kallio-ja maanrakennustyöt, Tuusula

04/2021 – 05/2021

Tuusula, Ristikivenmäki; vanhojen piharakennusten purkutyöt, kalliolouhintatyöt ja tonttipohjan parannustyöt. Aikaisemmin louhitun tienreunan penkereen uudelleenlouhinta railoporauksen jälkeen.
– Railonporaus,
– kallionporaus,
– louhintailmoitukset,
– louhinta, täkkäys matoilla ja louheella suojattuna,
– räjäytykset, rikotus, louheenkuormaus,
– nurmikkoalueiden multaus ja kylvö.

Uuden sähköaseman porttaalin louhintatöiden toteutus, Sipoo, Masby

02/2020 – 03/2020

Sipoo, Masby; kalliolouhintatyöt toiminnassa olevan vanhan sähköaseman välittömässä läheisyydessä. Irrotettu syvyys 6 metriä neljänä kerroksena louhittuna. Louhittu määrä n. 900 m3. 
– Kallion puhdistus,
– merkkaukset – rajat ja korot, kallionporaus,
– louhintailmoitukset,
– panostaminen, täkkäys matoilla ja louheella suojattuna,
– räjäytykset, vaarattomaksi toteaminen,
– syntyneen montun tyhjentäminen louheesta.

”Karell on tullut työmaalle reilusti kauha edellä ja laatua vaalien. Työt ovat hoituneet ammattitaitoisesti ja sovitussa aikataulussa. Jälki on ollut hyvää ja ennen kaikkea toimivaa. Yhteistyökumppanit ovat tukeneet hienosti Karellin toimintaa ja logistiikka on pelannut hienosti. Suosittelen kun halutaan laadukasta ja tarkkaa työskentelyä missä on huolehdittava ympäristö-asioista ja kunnioitettava myös naapurien olemassaoloa. Karellin kanssa työskentely on ollut helppoa ja luonut toiminnasta luotettavan kuvan. Heiltä saa myös kullanarvoisia vinkkejä ja ohjeita jos itsellä on joskus ollut sormi suussa.”

Harri Savinainen
Toimitusjohtaja
Siprosol Oy

Louhinta ja omakotitalon pohjan toteuttaminen, Kauniainen

06/2019 – 09/2019

Kauniainen; kalliolouhintatyöt asutusalueella. Omakotitalon pohjan toteuttaminen. Louhittu määrä 550 m3. 
– Maan kaivu/koneellinen puhdistus, kallion puhdistus puhaltamalla,
– merkkaukset – rajat ja korot, kallionporaus,
– louhintailmoitukset, louhintatyön turvallisuussuunnitelman laatiminen,
– panostaminen, täkkäys, vaarattomaksi toteaminen, räjäytys, rikotus, lastaus.

Väistötilojen pohjien rakentaminen, Kirkonkylän koulu, Tuusula, ja Rajakylän päiväkoti, Vantaa

03/2018 – 07/2018

Tuusula, Kirkonkylän koulu, väistötilojen rakentaminen 2 kpl.
Vantaa, Rajakylän päiväkoti, väistötilojen rakentaminen 1 kpl.

– Roudan rikotus (Tuusula), raivaus, vesi- ja viemärikanaalityöt,
– Routaeristeiden asennus, salaojien – ja rännivesiputkien asentaminen,
– Pohjien tasaus ja tiivistys, P-alue, leikkialue ja nurmikkoalueet, asfaltointi.

Raivaus, purkutyö, louhinta ja uuden omakotitalon pohjan toteuttaminen, Helsinki

05/2017 – 07/2017

Helsinki,  raivaus, kantojen poisto, vanhan omakotitalon purku, louhinta, maanajo ja uuden omakotitalon pohjan toteuttaminen.
-Raivaus ja kantojen poisto,
-Vanhan omakotitalon purku,
-Kallion puhdistus, louhinta: avolouhinta 550 m3, kanaali 50 m3/m2,
-Maanajo,
-Pohjarakentaminen.

”Valitsin J. Karellin [työmaalleni] erittäin hyvän keskustelun sekä asiantuntevan ja luotettavan tuntuman perusteella. Maanrakennus J. Karell teki kaiken minkä lupasi, ja haasteiden edessä Karellilla oli aina ratkaisuehdostus, jolla päästiin eteenpäin. Voin suositella J.Karellia niin laadun, luotettavuuden, toimintakyvyn kuin kommunikaationkin puolesta täysin varauksettomasti.”

Lasse Kamppari
Helsinki

Kolmikerroksisen vanhan omakotitalon purkutyö, Helsinki

05/2017

Helsinki,  kolmikerroksisen vanhan omakotitalon purkutyö n. 220 m2.
–  Kolmikerroksisen vanhan omakotitalon purkutyö, jätteiden lajittelu ja pois kuljetus.

Nordic Morning Helsinki, Vaihe 2, louhinta ja maanrakennus

05/2016 – 10/2016

Nordic Morning Oyj, Kuninkaantammenkierto 3
– Hulevesijärjestelmän uusiminen (kallion sisälle)
– Raskaan- ja kevyenliikenteen ajoluiskien rakentaminen
– Kenttäkiveys / graniittisten reunakivien asennus
– Lohkaremuurin rakentaminen
– Istutusluiskien rakentaminen ja maisemointi
– Asfalttialueet ja aita- ja porttiasennusten aputyöt

Nordic Morning Helsinki, Vaihe 1 B, louhinta ja maanrakennus

06/2015 – 08/2015

Nordic Morning Oyj, Hakuninmaantie 2, Helsinki, pumppaamon asennus kallion sisään
– Louhinta-, maanrakennus-, putki-, täyttö-, asfaltointi- ja maisemointityöt.

”Monivuotisen kokemuksen perusteella pidän Maanrakennus J. Karellia luotettavana ja kustannustehokkaana alan toimijana, jonka kanssa on helppo asioida.”

Kari Anttila
kiinteistöpäällikkö
Nordic Morning Oyj

Yhdysvaltain suurlähetystö, louhinta-, maanrakennus- ja purkutyöt

02/2012 – 08/2014

Yhdysvaltain suurlähetystö, Itäinen puistotie 14, Helsinki
– Kalliolouhintatyöt, maarakennustyöt, purkutyöt (VCAC ja PCAC)
– Kiilattu määrä: 1 100 kiintokuutiota
– Louhittu määrä: 24 000 kiintokuutiota
– Porattujen railojen määrä: 4 000 m2

Helsinki-Vantaan lentokenttä, louhinta

07/2014- 08/2014

Helsinki-Vantaan lentokenttä, liukkaudenestoaseman rakentaminen.
– Kallionporaus, louhinta ja louhinnan suojaustyöt.

Nordic Morning Helsinki, louhinta ja maanrakennus

04/2014 – 10/2014

Nordic Morning Oyj, painotalotoimipisteen parkkipaikka, Hakuninmaantie 2, Helsinki
– Kalliolouhintatyöt ja maarakennustyöt
– Louhittu määrä: 18 000 kiintokuutiota
– Rakennettu parkkipaikka: 1,2 ha
– Työ jatkuu keväällä 2016

”Yhteistyö J. Karell Oy.n kanssa on sujunut hyvin ja sovitusti. Urakoinnit ovat toteutettu kuten on yhdessä sovittu ja olemme pystyneet yhdessä Juuso Karellin kanssa suunnittelemalla sekä katselmoimalla työmaita, säästämään merkittävästi aikaa ja kustannuksia kohteen toteutuksessa. Yhteisillä toimilla olemme onnistuneet pitämään äärimmäisen tarkat reunaehdot ja vaatimukset hallinnassa työmaalla ja työmaan ympäristössä. Suosittelen J. Karell Oy:tä toteuttajaksi vaativiin kohteisiin.”

Timo Kelloniemi
Procurement Manager
Environics Oy

Omakotitalotontin toteuttaminen, Tuusula

07/2007, 09/2008, 5/2011

Omakotitalotontin totetuttaminen, Tuusula.
– Raivaus, purku (vanha omakotitalo), pohjarakentaminen, tonttiliitokset, täytöt, pihatyöt.

Vanhan omakotitalon purku ja uuden omakotitalon pohjan toteuttaminen, Helsinki

03/2011 – 04/2011

Laajasalo, Helsinki,  vanhan omakotitalon purku ja uuden omakotitalon pohjan toteuttaminen.
-Raivaus, vanhan omakotitalon purku,
-Kallion puhdistus, louhinta: avolouhinta 1000 m2, kanaali 45 m3/m2,
-Pohjarakentaminen, tonttiliitokset, täytöt anturan alapintaan.

Rivitalotontin toteuttaminen, Espoo

05/2008 – 07/2009

Törmäniityntie 9, Espoo, rivitalotontin toteuttaminen (Unelmakoti tv-sarja 2009).
– Raivaus, purku (suuri, vanha omakotitalo), kallion puhdistus, louhinnan aputyöt, pohjarakentaminen, tonttiliitokset, täytöt, pihatyöt.